Okno do praxe 2019

16. 4. 2019 | 10:00 -15:00 XI. ročník | vstup zdarma

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého 17. listopadu 12 | Olomouc

Okno do praxe 2019

Okno do praxe je setkáním zaměstnavatelů a studentů Univerzity Palackého v Olomouci, letos poprvé rozšířené na všechny fakulty. Účast na akci doporučujeme rovněž studentům středních škol, kteří mají zájem o studium na naší univerzitě; seznámí se tak s návazností oborů a programů na pracovní uplatnění po absolutoriu. Zaměstnavatelé na svých stáncích nabídnou praxe, stáže, brigády, trvalá zaměstnání či trainee programy. Moderované diskuse účastníkům přiblíží firemní prostředí a firemní kulturu, průběh výběrového řízení, požadavky na absolventy, seznámí s problémy, se kterými se mladí zaměstnanci potýkají po nástupu do zaměstnání a v neposlední řadě stručně seznámí se společností. Na workshopech mohou zájemci využít individuálních konzultací. Celý program doplňují přednášky na vypsaná témata.

 Studenti

Okno do praxe je určeno studentům i absolventům všech fakult Univerzity Palackého, ale i studentům středních škol, kteří se zajímají o spolupráci se zaměstnavateli.

Stěžejním bodem programu je moderovaná diskuse mezi zaměstnavateli a studenty, která bude řešit otázky možností zapojení studentů a absolventů v jednotlivých firmách. Zúčastnění absolventi UP, kteří už ve firmách pracují, zprostředkují své vlastní zkušenosti.

Svůj dotaz můžeš zaměstnavatelům zaslat i předem, pomocí těchto webových stránek. Pokud této možnosti využiješ, zapojíš se do slosování o ceny!

Zaregistruj se na akci, polož dotaz a vyhraj hodnotné ceny!

 Zaměstnavatelé

Zaměstnavatelům nabízíme účast na setkání se studenty nejrůznějších oborů studovaných na všech osmi fakultách Univerzity Palackého v Olomouci. Byť se letos jedná už o XI. ročník akce Okno do praxe, letos poprvé se uskuteční v takovém záběru a rozsahu - ať již na straně portfolia zaměstnavatelů a jejich zaměření, tak na straně profesní orientace studentů. Na akci se také počítá s doprovodným programem, včetně panelové diskuze zaměstnavatelů.

Účast zaměstnavatelů na veletrhu je zdarma a jejich registrace probíhá na webových stránkách akce.

Zástupci firem budou zapojeni do moderované panelové diskuse, jejíž cílem je zprostředkování informací o možnostech zapojení studentů a absolventů v jejich společnosti či instituci.

Budou mít možnost stručně představit jejich firmu a přiblížit studentům jejich pracovní prostředí.

Zaměstnavatelům nabízíme prostor na prezentaci firmy formou stánků. Za spolupráce firem proběhne také studentská soutěž.

 Program

Hlavní součástí setkání jsou tematicky zaměřené moderované diskuse se zástupci praxe a možnost osobního navštívení stánků, kde budou zástupci firem připraveni odpovídat na vaše dotazy. Ke konzultacím bude možné rovněž využít přítomné mladé absolventy Univerzity Palackého, kterým se už podařilo najít své pracovní uplatnění.

V rámci akce Okno do praxe se můžete zúčastnit také nejrůznějších přednášek a workshopů, které vám pomohou s orientací na trhu práce a rozšíří vaše obzory o možnostech různých zaměstnání. Přinesou poznatky a tipy od několika inspirativních osob z praxe. Některé jsou volně přístupné a není nutné se na ně registrovat, další jsou určeny pouze pro omezené množství předem evidovaných zájemců.

 Místo konání

Celá akce Okno do praxe se letos koná v prostorách hlavní budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na ulici 17. listopadu. Jednotlivé učebny, ve kterých bude akce probíhat, budou v následujících dnech ještě upřesněny.