Pole je potřeba vyplnit.

Zavřít REGISTRACE FIRMY - OKNO DO PRAXE

1. Základní informace


Jako první zadejte název vaší firmy.

Berte na vědomí, že u velmi dlouhých názvů může v určitých případech dojít k jejich ořezu a nahrazení třemi tečkami.Dále popište svou firmu několika výstižnými slovy nebo zadejte firemní slogan.

2. Kontaktní informace


Zadejte celé jméno kontaktní osoby.


Dále zadejte e-mailovou adresu kontaktní osoby vaší firmy.

E-mailové adresy kontaktních osob budou viditelné pouze pořadatelům projektu.
Mohou je využít v případě potřeby vás kontaktovat.

3. Doplňující kontaktní informace


Zadejte celé jméno druhé kontaktní osoby.


Dále zadejte e-mailovou adresu druhé kontaktní osoby vaší firmy.Nakonec můžete vyplnit veřejnou e-mailovou adresu vaší firmy.

4. Internetové odkazy

Zde můžete zadat odkazy na webové prezentace vaší firmy.

5. Logo

Logo je velmi důležitým prvkem při prezentaci vaší firmy a je také jednou z podmínek k dokončení registrace.

Vaše logo budeme zobrazovat v katalogu firem a ve vašem katalogovém profilu. Doporučený poměr stran je zhruba 13:5 s rozlišením minimálně 390×150px.

Logo design example

6. Úvodní fotka

Zde můžete nahrát fotku, která bude zobrazena na pozadí vaší firmy v katalogovém profilu. Pokud tak neučiníte, bude nastaveno výchozí pozadí.

Doporučený poměr stran je zhruba 4:1 s rozlišením minimálně 1170×300px.

Background design example

7. Kategorie

Nyní prosím vyberte maximálně 3 kategorie, které vaši firmu nejlépe vystihují.

8. O nás

Zde vyplňte podrobné informace o vaší firmě.

9. Typ práce

Vyberte, jaký typ práce vaše firma nabízí.

10.

Zde můžete uvést konkrétní pracovní nabídky s popisem.

11. Doplňující informace

Vyberte, jestli máte zájem o virtuální stánek, soutěž nebo přednášku.V případě, že máte zájem o virtuální stánek, zde můžete zadat url odkaz, viz odstavec 2. virtuální stánek na stránce informace pro zaměstnavatele.

Odkaz je možné doplnit i dodatečně.

12. Zabezpečení


Nastavte si silné heslo, pomocí kterého se budete přihlašovat do systému.


Pro jistotu jej napište znovu, můžete tak předejít chybě.


Registrací souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Pořadatel si vyhrazuje právo graficky upravit výsledný vzhled vaší stránky.