Okno do praxe 2016

Pevnost poznání | IX. ročník | vstup zdarma

22.11. | Matematika a informatika | Fyzika
23.11. | Chemie | Biologie a ekologie
24.11. | Zrušeno
Více informací

      OKNO DO PRAXE aneb setkání zaměstnavatelů přírodovědných oborů se studenty je akce, jejímž cílem je poskytnout studentům prostřednictvím zaměstnavatelů informace týkající se možností získání odborných zkušeností, zaměstnání, trainee programů, brigád, studijních praxí a stáží. Akce přibližuje studentům firemní prostředí a firemní kulturu, průběh výběrového řízení, požadavky na absolventy, seznamuje s problémy, se kterými se absolventi potýkají po nástupu do zaměstnání a v neposlední řadě stručné seznámení se společností.

      Okno do praxe není klasickým stánkovým veletrhem, setkání je postaveno na moderované diskusi mezi studenty a zaměstnavateli. Je organizováno na půdě Přírodovědecké fakulty UP ve dvou dnech tak, aby akce byla co nejefektivnější jak pro studenty, tak pro zaměstnavatele, to znamená seznámit se v jednom dni se zaměstnavateli své specializace. Studenti si mohou na místě vyzkoušet pohovory nanečisto, využít konzultací CV v češtině či angličtině, focení na CV, zažít testování z angličtiny používané ve firmách, naučit se vytvářet elektronický podpis, doplnit si informace o zdravém životním stylu studenta a zaměstanance, vytvořit videovizitku, setkat se a diskutovat s absolventy PřF UP, naučit se vytvořit podnikatelský plán, informovat se o podpoře úřadu práce, co potřebujete k práci v zahraničí, jak využít pro hledání práce sociální sítě.